پروژه های در دست اجرا

۱- پروژه  EPC حفاظت کاتدیک خط انتقال آب شهرستان جم (کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء – موسسه الهادی)

۲-پروژه سیستم حفاظت کاتدیک مخازن پتروشیمی پارسیان پالایش سپهر(کارفرما: شرکت پایدار پولاد پیشرو)