پوشش ضد خوردگی جهت تقویت لوله و اتصالات ، آب بندی ، محافظت در برابر خوردگی شدید و رفع نشتی (Repair Putty & Sticks )